Preizolacja – co to takiego?

Pojęcie preizolacja wiąże się bezpośrednio z wyrobami preizolowanymi stosowanymi w sieciach preizolowanych, czyli najczęściej w miejskich sieciach ciepłowniczych. Sieci preizolowane służą do przesyłania medium cieplnego od miejsca wytworzenia do miejsca odbioru i dalszego rozdziału (w przypadku kompaktowych węzłów cieplnych) Wyroby takie jak rury i kształtki preizolowane stanowią zwartą, zespoloną konstrukcję składającą się z rury przewodowej osadzonej centrycznie w rurze osłonowej.

Rury preizolowane – charakterystyka

Rura przewodowa stalowa w zależności od transportowanego medium różni się pod względem gatunkowym. W wysokoparametrowych instalacjach grzewczych stosuje się atestowane rury ze szwem w gatunku P235GH zgodne z PN-EN 10217-2, PN-EN 10217-5 lub rury bez szwu w gatunku P235GH zgodne z PN-EN 10216-2. W przypadku przesyłu wody użytkowej stosuje się rury stalowe ocynkowane w gatunku P235GH.

Osłonę stanowi zazwyczaj rura wykonana z twardego polietylenu PEHD wykonanego wg PN-EN 253 lub PEHD o zwiększonej gęstości i barierą dyfuzyjną, a także z płaszcza z blachy ocynkowanej, lub spiralnej typu SPIRO. Proces technologiczny produkcji gotowego wyrobu preizolowanego rozpoczyna się od zapewnienia właściwej przyczepności materiału izolacyjnego, jakim jest pianka poliuretanowa PUR, również spełniająca wymogi polskiej normy PN (PN-EN253).

preizolacja rury

Rury stalowe wysokiej jakości

Rury stalowe poddaje się procesowi śrutowania i odtłuszczania. Osłonę polietylenową natomiast aktywuje się metodą elektrokoronowania. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a rurą osłonową wypełniona jest pianką PUR. Izolacja cieplna, jaką stanowi pianka PUR odpowiada normie PN-EN 253 określającej takie parametry jak współczynnik przewodzenia ciepła wyrażany w jednostce W/mK, gęstość (kg/m3), wytrzymałość na ściskanie (MPa), a także odporność na temperaturę.

Wyroby preizolowane przystosowane są do pracy w warunkach roboczych 165⁰C i ciśnieniu 2,5MPa. Standardowe długości rur preizolowanych to odcinki 6m, 12m o średnicy do DN 1000 mm. Końcówki rur i kształtek pozostają nieizolowane na odcinkach 150 mm dla średnic do DN200, 200 mm dla średnic DN250 i powyżej. Krawędzie rur przygotowuje się do spawania poprzez ukosowanie. Rury preizolowane oraz kształtki z wewnętrzną rurą stalową ocynkowaną, produkowane są w odcinkach o długości 6m w średnicy max DN200.

Na co zwrócić uwagę podczas projektowania sieci preizolowanych?

Przy projektowaniu sieci preizolowanych należy uwzględnić możliwość wykrywania wycieków, nieszczelności powstałych w wyniku awarii rurociągu. W tym celu rury na etapie produkcji mogą zostać wyposażone w odpowiednią instalację alarmową. Wykrycie i lokalizacja awarii następuje w wyniku zawilgocenia przewodu wbudowanego w warstwie izolacyjnej rurociągu. Do obsługi instalacji alarmowej sygnalizującej nieszczelność ciepłociągu stosuje się urządzenia takie jak detektor i lokalizator. Urządzenia sygnalizują awarię, lokalizując miejsce wycieku metodą impulsową lub rezystancyjną.

Rurociągi w systemie sieci preizolowanych układane są bezpośrednio w gruncie na podsypce z piasku o grubości 10 cm, łączenie rur odbywa się metodą spawania. Następnie wykonywana jest próba ciśnieniowa, podczas której weryfikuje się szczelność wykonanych połączeń. W miejscach łączenia rur preizolowanych nasuwa się element izolacyjny zespołu złącza i przykrywa warstwą zasypki z piasku o grubości również 10 cm. Wykop uzupełnia się gruntem rodzimym tak by minimalna głębokość, na jakiej usytuowany jest rurociąg, wynosiła nie mniej niż 40 cm.

Napisano w dom